Szkoła podstawowa

Organizujemy interaktywne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych po wcześniejszym zgłoszeniu grupy, klasy do zajęć zobacz "Kontakt".
Uczniowie mają możliwość samodzielnie sprawdzić wiele zjawisk zachodzących w Przyrodzie poszerzając swoją wiedzę teoretyczną i doskonaląc umiejętności praktyczne.