Wiedza o społeczeństwie

  1. 60 h w tym
  2. zajęcia trwają 3h lekcyjne raz w tygodniu. W razie potrzeby może być zwiększona liczba godzin zajęć w tygodniu, co nie podwyższa ceny kursu,
  3. zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16.03 do 18.33 i w soboty w godz. A) 9.03 do 11.33 ; B) 11.39 do 14.09,

Zajęcia z tego przedmiotu prowadzone są w systemie mieszanym (wykłady, konsultacje, ćwiczenia, warsztaty).

W części wykładowej kursantom przekazywana jest wiedza z zakresu polityki krajowej i międzynarodowej, sposobów i zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa, prawa i historii najnowszej. Część konsultacyjna obejmuje twórczą dyskusję na temat poruszonych zagadnień.

W części ćwiczeniowej słuchacze wspólnie z prowadzącym rozwiązują testy maturalne, analizują materiały źródłowe i interpretują bieżące wydarzenia. Natomiast w części warsztatowej uczniowie koncentrują się na praktycznym selekcjonowaniu informacji oraz przyswajaniu zasad pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi.
W celu zapamiętania i utrwalenia wiadomości zadawane są też prace domowe, które są sprawdzane, oceniane i opatrzone komentarzem. Po każdym zrealizowanym obszarze tematycznym przeprowadzany jest egzamin wiedzy na poziomie maturalnym, zaś na koniec kursu organizowany jest próbny egzamin maturalny.

Atrakcyjność kursu podnoszą także zajęcia dodatkowe z zakresu radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i skutecznej nauki

cel kursu:

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w taki sposób, aby wynik uzyskany na maturze, umożliwiał przyjęcie na najbardziej oblegane kierunki studiów a w szczególności dostanie się na kierunek studiów tzw. pierwszego wyboru - czyli ten wydział, który jest dla Ciebie najważniejszy!