Fizyka

Fizyka

  1. 70 h zajęć, w tym 20 h  zajęć doświadczalnych (zajęcia praktyczne w  pomieszczeniach Fundacji „Eureka”),
  2. zajęcia trwają 3h lekcyjne raz w tygodniu. W razie potrzeby ilość godzin w tygodniu może się zwiększyć co nie zmieni ceny kursu,
  3. zajęcia odbywaja się od poniedziałku do piątku w godz. 16.03 do 18.33 i w soboty w godz. A)  11.03 do 11.33 ;  B)  11.39 do 14.09.

 

Zajęcia z fizyki są prowadzone metodą teoretyczno-eksperymentalną.

Na zajęciach z fizyki największy nacisk kładę na znajdowanie korelacji informacyjnej między poszczególnymi formami zadaniowymi i ćwiczeniowymi. Prowadzi to nie tylko do pełnego zrozumienia praw i zjawisk fizycznych, ale przede wszystkim w sposób prosty ułatwi stosowanie ich do rozwiązywania zadań rachunkowych i analitycznych. Na zajęciach realizujemy punkt po punkcie całą podstawę programową kształcenia ogólnego z fizyki formą eksperymentalna i analityczną. Wszystkie prawa fizyki zostaną omówione i "wyjaśnione" w sposób zrozumiały - zarówno na gruncie abstrakcyjnym oraz intuicyjnym, a następnie uczniowie na stanowiskach przeprowadzą odpowiednie doświadczenia. Otrzymane wyniki zostaną szczegółowo analizowane, a następnie zapisane w formie wniosków. Po zapoznaniu się z danym działem, rozwiązujemy zagadnienia utrwalające oraz matur, w których wykorzystamy poznawane na bieżąco prawa fizyczne. Zadania egzaminacyjne będą rozwiązywane na bieżąco oraz szczegółowo omawiane.

Na koniec kursu, odbywa się próbna matura. Jest ona szczegółowo omawiana, wyjaśniane sa też wszelkie wątpliwości, co do mogących pojawić się na maturze zagadnień, jest również czas na indywidualne konsultacje.