Korepetycje

1. zajęcia indywidualne lub w zespołach do dwóch osób – cena: 40 - 90 zł,
Gwarancja wysokich wyników na egzaminach
2. pomoc w odrabianiu zadań domowych - także w domu klienta,
3. przygotowywanie do konkursów, olimpiad, a także konkursów fizyki eksperymentalnej,
4. pomoc w przygotowywaniu projektów teoretycznych i praktycznych,
5. pomoc w nauce dla osób dorosłych,
6. zajęcia logopedyczne dla dzieci.