Konsultacje

  • Prowadzimy konsultacje na dowolnym poziomie nauki.
  • Pomagamy w odrabianiu zadań domowych, przygotowywaniu do prac klasowych, sprawdzianów.
  • Prowadzimy zajęcia dla studentów.
  • Rodzaj i terminarz zajęć ze studentami ustalane sa indywidualnie.
  • Prowadzimy – korepetycje.
  • Pomagamy w pisaniu prac egzaminacyjnych, dyplomowych.
  • Przygotowujemy do kolokwiów.
  • Pomagamy w analizie danych statystycznych i innych.