Maturzyści i gimnazjaliści

Prowadzimy interaktywne kursy z fizyki, chemii w laboratoriach „Eureka”.
Uczniowie pod okiem nauczyciela wykonują eksperymenty, dokonują analizy, a następnie formułują wnioski, które są szczegółowo omawiane przez nauczyciela.