Kursy gimnazjalne

Prowadzimy trzy bloki zajęć:

Blok humanistyczny: język polski, historia, WOS - 60 godz.
Blok matematyczno-przyrodniczy: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia - aż 80 godz.
Blok językowy: język angielski, język niemiecki - 60 godz.