Cennik

Kursy maturalne, ceny i rabaty

Opłaty miesięczne

ilość przedmiotówwybór przedmiotówilość godzincena/mies.
cena za pierwszy przedmiot matematyka 105  185 zł
cena za pierwszy przedmiot np. j.polski 80 160 zł
cena za dwa przedmioty np. matematyka, j.polski 180 310 zł
cena za trzy przedmioty np. matematyka, j.polski, j.angielski 240 370 zł
cena za cztery przedmioty np. j,polski, j.angielski, wos, geografia lub np. chemia 300 370 zł
Rabaty:
1. Zniżka za zapis przed 14.09.2016 r. - 5%,
2. Zniżka za wpłatę jednorazową - 10%,
3. Rabat za zapisanie jednoczesne dwóch i więcej znajomych - 5%,
4. Rabat za kupon otrzymany podczas dnia otwartego 9.09.2016r. - 10%,
5. opłaty są w 6-ciu równych miesięcznych ratach w terminach; 1 wpłata do 28.09.106 r., każda następna wpłata do 15 każdego miesiąca,
6. suma rabatów nie może przekraczać 15%.

 

Kursy gimnazjalne, ceny i rabaty

Prowadzimy trzy bloki zajęć:

Blok tematycznyprzedmiotyilość godzincena
humanistyczny język polski, historia, WOS  60  185 zł
matematyczno-przyrodniczy matematyka, gografia, chemia, fizyka, biologia 80  185 zł
językowy np. język angielski, język niemiecki 60  185 zł
Rabaty:
1. Zniżka za zapis przed 14.09.2016 r. - 5%
2. Zniżka za wpłatę jednorazową - 10%
3. Rabat za zapisanie jednoczesne dwóch i więcej znajomych - 5%
4. Rabat za kupon otrzymany podczas dnia otwartego 9.09.2016r. - 10%
5. Suma rabatów nie może przekraczać 15%
6. Opłaty są w 6-ciu równych miesięcznych ratach w terminach; 1 wpłata do 28.09.106 r., każda następna wpłata do 15 każdego miesiąca

 

Korepetycje

Zajęcia indywidualne lub w zespołach do dwóch osób: cena 40 - 90 zł

 

Konsultacje

 

 

Wpłaty można dokonać;
W siedzibie Fundacji Eureka & Edukacja "Lux" Piotrowski
Szczecin ul. Ściegiennego 42 lub przelewem na konto;